Kakar

د سر سړي، د دستار سړي

12.07.2009 05:37
 • %d8%a8%d8%a7%da%86%d8%a7%d8%ae%d8%a7%d9%86
 • Ghazi aman ullah khan
 • Ajmalkhatak
 • Khan abdul wali khan
 • Images 1
 • Afrasiab khatak
 • Khanlalamohammadafzalkhan
 • Asfand anp
 • Ghani khan
 • %d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%b2
 • Najeeb shaheed
 • Benawa
 • Images 20

بل تصوير را ولېږه

12.07.2009 05:45
 • Khanzaman kakar and sail
 • %d8%b1%d8%ad%d9%85%d8%aa %d8%b4%d8%a7%d9%87 %d8%b3%d8%a7%d9%8a%d9%84
 • %d8%b2%d8%b1%d9%8a%d9%86 %d8%a7%d9%86%da%81%d9%88%d8%b1
 • Ajmal khatak
 • Barq
 • Nooralbasharnaweed
 • Asad danish
 • Sahib shah sabir
 • N azad
 • Parwen khanzaman kakar
 • Duranay
 • Karwan
 • Default
 • Safia halim
 • Khan zaman kakar.
 • Amjad
 • Dsc01587
 • 100px jahani
 • Parveen malal
 • Kakar iyaz aw m.yar
 • Esmat 20zaheer
 • Doctor liaqat
 • 120px masoomhotak
 • U3 khanzamankakar
 • Hasham babar
 • %d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%82 %da%98%da%93%d9%83
 • 92px safia sidiqi
 • 180px norulbashar naveed
 • Kargar
 • Bushra goher
 • %d8%ae%d8%a7%d9%86 %d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86 %da%a9%d8%a7%da%a9%da%93